อธิบดี กรมผส. ให้เกียรติ Chief Advisor Project S-TOP Mr.Akio KOIE Ms.Hiroka YONEDA และคณะเข้าหารือ

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ให้เกียรติ Chief Advisor Project S-TOP (Mr.Akio KOIE) Long-term Expert, Rehabilitation and Elderly care (Ms.Hiroka YONEDA) พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองบริหารการสาธารณสุข (นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือถึงการดำเนินโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Person (S-TOP) ระยะต่อไป โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมหารือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

 

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP