ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ เพื่อทดสอบประตูน้ำ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ซอย 1 ถึงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษก
  • ถนนเอกชัย ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงถนนวุฒากาศ
  • ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนมไหสวรรค์ ถึงแยกท่าพระ
  • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่แยกท่าพระ ถึงแยกไฟฉาย
  • ถนนบางขุนเทียน ตั้งแต่แยกตัดถนนพระรามที่ 2 ถึงแยกตัดถนนเอกชัย
  • ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่แยกตัดถนนพาณิชยการธนบุรี ถึงแยกตัดถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
  • ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนบางแค ถนนวุฒากาศ ถนนจอมทอง ถนนเจริญนคร
  • ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนเจริญราษฎร์ ถนนลาดหญ้า
  • ถนนประชาธิปก ถนนอินทรพิทักษ์ ถนนกรุงธนบุรี ถนนมไหสวรรค์ ถนนเทอดไท ถนนเจริญรัถ

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

——————————————–