ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ถนนพิบูลสงคราม ถนนรัชดาภิเษก

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองเตย
  • ถนนพิบูลสงคราม ตั้งแต่สะพานพระราม 5 ถึงสะพานพระราม 7
  • ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกพระราม 9 ถึงแยกเทียมร่วมมิตร

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

การประปานครหลวง