จังหวัดสมุทรปราการจัดงาน Big Cleaning Day “สมุทรปราการปลอดภัย ไร้ Covid-19”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน Big Cleaning Day ณ ลานเอนกประสงค์ข้างศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายพรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพบว่ามีผู้ที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปประกอบภารกิจที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “สมุทรปราการปลอดภัย ไร้ Covid-19” ในวันนี้ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน และการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณถนน ซอย และบาทวิถีต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน ตลาดปากน้ำและบริเวณใกล้เคียง

………………………………..