พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 (ภาคเย็น)

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ข้อมูล ณ เวลา 17.30 น.