‘พาณิชย์’ เผยเอฟทีเอ อาเซียน-จีน ดันยอดการค้าไทย-จีน ครึ่งปี 61 ขยายตัว 13%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-จีน หรือ ACFTA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 และทั้งสองประเทศได้ทยอยลดภาษีศุลกากรระหว่างกันมาตามลำดับจนครบสินค้าล็อตสุดท้ายที่ต้องมีการลดภาษีระหว่างกันเหลือร้อยละ 0-5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 พบว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (เดือนมกราคมถึงมิถุนายน) อยู่ที่ 39,395.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปจีน 14,935 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากจีน 24,460.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกรณีส่งออกเป็นการใช้สิทธิภายใต้ FTA อาเซียน – จีน 8,610.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 57.7 ของมูลค่าการส่งออกรวม ขณะที่กรณีนำเข้าเป็นการใช้สิทธิ FTA อาเซียน-จีน 6,321.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 25.8 ของมูลค่าการนำเข้ารวม

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประเมินสถิติการนำเข้า-ส่งออก ระหว่างไทยกับจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2561เฉพาะในส่วนสินค้าล๊อตสุดท้ายที่มีการลดภาษีศุลกากรระหว่างกันเหลือร้อยละ 0-5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จะพบว่าไทยสามารถส่งออกสินค้าไปจีนได้เป็นมูลค่ารวม 577.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 19.9 โดยสินค้าที่ได้ประโยชน์ เช่น กระปุกเกียร์สำหรับ ยานยนต์ ปลายข้าว กระดาษพิมพ์ แผ่นชิ้นไม้อัด เคมีภัณฑ์ แป้งข้าวเจ้า เป็นต้น ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้ากลุ่มสุดท้ายที่ได้ลดภาษีให้จีนเหลือร้อยละ 0-5 มากขึ้นเช่นกัน เป็นมูลค่า 2,483.5  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผงไฟ สายเคเบิ้ล ทองแดง หม้อแปลงไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่ไทยนำเข้าจากจีนส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตต่อเป็นสินค้าสำเร็จรูปทั้งใช้ในประเทศและส่งออก ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มยอดส่งออกของไทยในภาพรวม

“แม้จะเกิดวิกฤติทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แต่จากสถิติพบว่า ไทยยังคงขยายการส่งออกในภาพรวมไป  จีนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ส่งออกของไทยคงต้องติดตามสถานการณ์การค้าโลกที่เกิดขึ้นและวางแผนการทำธุรกิจเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยในจีนต่อไป เช่น ขยายการส่งออกในสินค้าที่จีนมีความต้องการเพื่อทดแทนสินค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เจาะตลาดเข้าสู่เมืองใหม่ๆ ของจีน ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสินค้าไทย เช่น มณฑลทางฝั่งตะวันตกของจีน และขยายการขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซในร้านออนไลน์ที่มีชื่อของจีน เป็นต้น”         นางอรมนเสริม

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจข้อมูล FTA และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของจีน อาทิ สถิติการค้า และอัตราภาษีนำเข้า-ส่งออก กฎระเบียบทางการค้าการลงทุนของประเทศจีน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ผ่านทาง http://www.dtn.go.th/ และ http://ftacenter.dtn.go.th หรือสอบถามได้ที่ FTA Center ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Call Center หมายเลข 0 2507 7555 และทาง e-mail : ftacenter@dtn.go.th

————————————–

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์