กฟน. ยกระดับขอไฟสะดวก ฉับไว ขึ้นแท่นระดับ 6 ของโลก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นหนึ่งในองค์กรของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมรับการประเมิน จัดอันดับจากธนาคารโลก (World Bank) ที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) จาก 190 ประเทศทั่วโลก ผลการจัดอันดับประจำปี พ.ศ. 2562 พบว่า ความสะดวกด้านการขอใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยพัฒนารวดเร็วโดดเด่นขึ้นอย่างมากเลื่อนเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ขยับอันดับขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยภาพรวมความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 27 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน

กฟน. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอติดตั้งไฟฟ้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว มากขึ้น สนับสนุนให้การจัดอันดับของธนาคารโลก (World Bank)อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ Doing business ระบุว่า ผลการประเมินความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจในภาพรวมทั้ง 11 ด้าน ประจำปี พ.ศ. 2562 พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) อยู่ที่อันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 15) ซึ่งประเทศไทยมีผลคะแนนรวมทุกด้าน 78.45 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้คะแนน 77.44 คะแนน

 

การแถลงข่าวผลการประเมินความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจในภาพรวมทั้ง 11 ด้าน ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดขึ้นโดยธนาคารโลกในประเทศมาเลเซีย โดยมีการประชุมผ่านทาง Video Conference กับ ธนาคารโลกอีก 4 ประเทศ พร้อมร่วมมือกับสำนักข่าวในประเทศเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามดูรายละเอียดบริการ Doing Business ของ กฟน. ได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือคลิกที่ www.mea.or.th/minisite/doingbusinessinbkk/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow

……………………………………………

“Smart Metro”

| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

 

/////////////////////