เมกาบางนา และกรมทางหลวง ยกระดับความสุขให้ชาวบางนา สร้างสะพานกลับรถแห่งใหม่ สะดวก ปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทาง

กรุงเทพฯ – 1 พฤศจิกายน 2561 – ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดย บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด มอบเงินจำนวน 95 ล้านบาท ให้กับ กรมทางหลวง เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถแห่งใหม่ในเขตทางหลวงหมายเลข 34 ถนนบางนา – ตราด ช่วงกิโลเมตรที่ 7 ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนบางนา – ตราด และชุมชนรอบเมกาบางนา ทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงหลักในเส้นทางสายตะวันออก

นายคริสเตียน โอลอฟสัน ผู้อำนวยการศูนย์การค้าและโครงการมิกซ์ยูส อิเกียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเมกาบางนายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการเจริญเติบโตขององค์กรควบคู่ไปด้วยกัน โดยพบว่า ลูกค้าของเมกาบางนาถึง 40% ใช้เส้นทางด้านเหนือ คือ ถนนวงแหวนรอบนอก และด้านตะวันออก คือ ถนนบางนา – ตราด เป็นเส้นทางหลัก โดยจะต้องใช้สะพานกลับรถที่อยู่บนถนนบางนา – ตราด ช่วงกิโลเมตรที่ 4.5 ที่อยู่ห่างจากศูนย์การค้าถึง 4 กิโลเมตร และมีสภาพการจราจรแออัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน”

“ทั้งนี้ เมกาบางนา และกรมทางหลวง จึงได้ศึกษาหาแนวทางร่วมกันในโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถแห่งใหม่บน ถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที่ 7 ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง โดยสะพานกลับรถแห่งใหม่นี้ จะอยู่ใกล้เมกาบางนาเพียง 1 กิโลเมตร จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าสามารถเดินทางเข้า–ออกได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึงการบริหารการจราจรภายในพื้นที่จอดรถของศูนย์ฯ ก็จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าเมื่อเปิดใช้สะพานดังกล่าวแล้ว จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการที่เมกาบางนาได้อีกกว่า 20% ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทางทั้งผู้มาใช้บริการเมกาบางนา และประชาชนทั่วไป

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า “นโยบายหลักของกรมทางหลวง คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ เป็นเขตที่มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของที่พักอาศัย และส่วนของธุรกิจการค้า โดยมีถนนบางนา –  ตราด เป็นถนนนสายหลักเชื่อมกรุงเทพ เข้ากับภาคตะวันออก รวมไปถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทย ในปัจจุบันถนนบางนา – ตราด มีการจราจรที่คับคั่ง ดังนั้น การเสริมศักยภาพและเพิ่มสภาพคล่องให้กับถนนสายเศรษฐกิจหลักของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถแห่งใหม่บน ถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที่ 7 จะเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงหลักในเส้นทางสายตะวันออก เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้ทาง รวมไปถึงช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย”

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถแห่งใหม่ในเขตทางหลวงหมายเลข 34 ถนนบางนา – ตราด ช่วงกิโลเมตรที่ 7 จะดำเนินการก่อสร้างภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการโดย กรมทางหลวง และมีศูนย์การค้าเมกาบางนา โดย บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2563