มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สธ. ชวนปั่นต้านมะเร็งเต้านม ระดมทุนตรวจคัดกรองหญิงเสี่ยง มะเร็งเต้านมในถิ่นทุรกันดาร

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561” Bike Against Breast Cancer 2018 เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรอง ค้นหา ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง Mammogram เคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสทั่วประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวกิจกรรม “ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561” (Bike Against Breast Cancer 2018) ณ โถงอาคาร 3 ชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทย ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี 2557 หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 31.36 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมีจำนวน 14,804 คน หรือ 40 คนต่อวัน และเสียชีวิต 3,455 คน หรือ 10 คนต่อวัน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่จะพบในหญิงที่มีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ หรือมีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน หรือเคยมีก้อนบริเวณเต้านมที่ผลการตรวจพบว่าผิดปกติ มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี หมดประจำเดือนหลังอายุ 55 ปี และเคยรับการฉายรังสีบริเวณทรวงอก ก่อนอายุ 30 ปี ในขณะที่ผู้ชายก็มีสิทธิ์    เป็นมะเร็งเต้านมได้ 1 ใน 100 ของผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม

 

“ทั้งนี้ การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ 1) การตรวจเต้านมด้วยตนเอง สามารถคลำพบก้อนที่โตประมาณ 1 เซนติเมตรขึ้นไปได้ หากตรวจพบในระยะขนาด2-5 เซนติเมตร อัตราการรอดชีวิตมีถึงร้อยละ 75 – 90 หรือหากคลำพบก้อนขนาด 5 เซนติเมตรขึ้นไป อัตราการรอดมีเพียงร้อยละ 15 -30 เท่านั้น 2) การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จะสามารถพบก้อนได้ตั้งแต่ขนาด 2-3 มิลลิเมตร  ขึ้นไป หากพบในระยะนี้การรักษาจะหายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะมะเร็งมีขนาดเล็กมากและยังไม่แพร่กระจายไปที่อื่น ซึ่งประชาชนควรหมั่นตรวจเช็คร่างกายตนเองและพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การออกกำลังกายเป็นประจำ กินผักและผลไม้ให้มากขึ้น ลดอาหารที่มีไขมัน และควบคุมน้ำหนักไม่ให้มีน้ำหนักเกิน จะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมได้อีกทางหนึ่งด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้านดร.นายแพทย์สมยศ  ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวเสริมว่า โครงการปั่นต้านมะเร็ง  เต้านม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน กระตุ้นเตือนสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วประเทศทราบถึงภัยของมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง หากพบความผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ และระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและ     ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยในการปั่นครั้งนี้ เพื่อการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ โดยทีมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมมากที่สุดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทีมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมอันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และทีมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมอันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลจากศาสตราจารย์คลินิก     เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

“สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561” Bike Against Breast Cancer 2018 ขึ้น เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรอง ค้นหา ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram เคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น และสร้างความตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านม ซึ่งประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่ Facebook ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561 หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-591-8185-6 โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานกิจกรรมริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”  ดร.นายแพทย์สมยศ กล่าว

นางอังคณา  ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การปั่นจักรยานต้านมะเร็งเต้านมในครั้งนี้  จัดขึ้นที่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งปลายทางจะอยู่ที่โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มเป็นระยะทางปั่นไป-กลับประมาณ 70 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะได้สัมผัสบรรยากาศริมน้ำ ชมเมืองเก่า ทุ่งนาเป็นต้น

นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม กล่าวในตอนท้ายว่า เทศบาลเมืองโพธาราม          มีความพร้อมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิกาญจนบารมีในด้านสถานที่ สำหรับปั่นจักรยานรวมถึงดูแลความปลอดภัย และอื่นๆ ที่สำคัญคือ จะมีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปรอบเมืองโพธารามเพื่อให้ประชาชนได้ชมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่ ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลที่มีค่าและสวยงามสำหรับประชาชนชาว โพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

***

 

มูลนิธิกาญจนบารมี