รฟม. อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน ใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการติดต่อกับหน่วยงาน เริ่ม 1 พฤศจิกายน 61 เป็นต้นไป

               การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขานรับนโยบายรัฐบาล อำนวยความสะดวกประชาชนโดยการยกเลิกรับสำเนาบัตรประชาชน สำหรับติดต่องานร้องเรียน ขอข้อมูลข่าวสาร และพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก เพื่อลดเวลาเตรียมเอกสารและลดค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้ที่เข้ามาติดต่องานเพียงแสดงบัตรประชาชน  ตัวจริงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องแนบสำเนา โดยจะเริ่มทดสอบการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้ามาดำเนินการแทนยังคงต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หรือ เฟซบุ๊คแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center  รฟม. โทร. 0 2716 4044

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ