รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนของการเคหะแห่งชาติจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) อำเภอเมืองนนทบุรี

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้  ภายในพิธีดังกล่าว มีคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  โอกาสนี้ท่านรัฐมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณสวนหย่อมของโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ด้วย รวมถึงได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการ Healthy Condo ร้านค้าสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์จากชุมชนอีกด้วย

ข่าว พรหมพร/Pr.nont