กกจ. รับมือแรงงานถูกเลิกจ้าง เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 20,000 อัตรา

กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับพนักงานเทสโก้ โลตัส ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดพนักงานกว่า 20,000 อัตรา พร้อมเผยตำแหน่งพนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า ต้องการมากสุด โดยอำนวยความสะดวกสามารถสมัครได้หลายช่องทาง

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพนักงานบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเต็ม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดพนักงาน  โดยได้สั่งการให้กรมการจัดหางานติดตามความคืบหน้าและเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับ  ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมการจัดหางานได้เตรียมให้ความช่วยเหลือโดยการจัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ จำนวน 20,843 อัตรา ตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า  2 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  3. เสมียน เจ้าหน้าที่  4. ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ  5. พนักงานบริการ  โดยรับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.- ปวส. และปริญญาตรี

นอกจากนั้น ยังได้ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ตำแหน่งงานว่าง  ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งมีช่องทางการให้บริการหลายช่องทางคือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob หรือ ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอพพลิเคชั่น “Smart Job Center” ซึ่งการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น  สามารถใช้บริการได้ทุกที่  ทุกเวลา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน  นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว