กทท. จัดพิธีลงนามข้อตกลงท่าเรือพี่น้องระหว่าง ทลฉ. และท่าเรือชินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีลงนามข้อตกลงท่าเรือพี่น้องระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) และท่าเรือชินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมร่วมลงนามกับ นางลี่ เซี่ย ฮวั่ว หมิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด บริษัท เป่ยปู้-พีเอสเอ คอนเทนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ผู้แทนของท่าเรือชินโจว เพื่อส่งเสริมการค้าที่มีการขยายตัวและการให้บริการระหว่างกันภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road พร้อมการขยายโอกาสทางธุรกิจและการขนส่ง อีกทั้งส่งเสริมเส้นทางการขนส่งทางน้ำเชื่อมต่อไทย-จีน และขยายต่อไปยังภูมิภาคและทวีปอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงการร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมท่าเรือ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป ในการนี้มีผู้บริหารและพนักงาน กทท. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ