รมว.แรงงาน ยกพลขึ้นเหนือ คุมเข้มช่างไฟฟ้า

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เชียงราย เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินขอรับหนังสือรับรอง  สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Workers)  เสริม Safety Thailand

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 เยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย (สพร.20 เชียงราย) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จำนวน 22 คน ซึ่งเป็นการทดสอบในภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ให้กับช่างไฟฟ้าและบุคคลทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ 18 คน  โดย สพร.20 เชียงรายรับเป้าหมายด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 500 คน และเป้าหมายประเมิน รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร อีก 100 คน

รมว.แรงงาน กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ในด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพนั้น ต้องกำหนดมาตรการและวิธีดำเนินงาน เพื่อให้แรงงานของประเทศไทยเป็น Super Worker ในอนาคต ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเป็น สามารถทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ โดยในปี 2562 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาแรงงานคุณภาพ (Super Workers) จำนวน 59,300 คน รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถของแรงงาน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ เพราะมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ กพร. ดำเนินการนั้น มีการวัดถึง 3 ระดับ เมื่อผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 แล้ว ก็พัฒนาฝีมือให้สูงขึ้น เพื่อทดสอบวัดฝีมือในระดับ 2 และ 3 ต่อไป

ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละระดับ สามารถใช้พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งมีประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว 68 สาขา อาทิ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท และในปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กว่า 26,000 คน  ผู้ที่ผ่านการประเมิน ปัจจุบันมี License แล้ว 106,750 คน  สำหรับจังหวัดเชียงรายมีผู้ที่มี License แล้ว จำนวน 1,050   คน

นายสมพร ใชยางค์ อายุ 29 ปี ขอรับการประเมิน ความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สพร.20 เชียงราย เล่าว่า ทำงานที่อบจ.เชียงราย ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า ทราบข่าวเรื่องมีข้อบังคับสำหรับช่างไฟฟ้าว่าต้องมี  License จากเพื่อนๆในหน่วยงาน จึงมาติดต่อขอรับการประเมินดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะตนเองทำงานอยู่ในส่วนราชการด้วย สมพรบอกต่ออีกว่า มีข้อกำหนดแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน เพราะช่างไฟฟ้าจะได้พัฒนาตนเอง ทำได้อย่างถูกต้อง เป็นการลดอุบัติเหตุด้านไฟฟ้าด้วย