รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.เชียงราย มอบสุขผู้ประกันตนทุพพลภาพ

       พลตำรวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในโครงการประกันสังคมมอบสุข  เพื่อติดตามคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ

             พลตำรวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมภารกิจประกันสังคม ในด้านการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ในโครงการประกันสังคมมอบสุข และติดตามคุณภาพชีวิตผู้ทุพพลภาพ ชื่อ นายประสงค์ พรหมปัญญา ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งทุพพลภาพจากสาเหตุ เส้นเลือดในสมองตีบเมื่อปี 2554 ผู้ประกันตนมีอาการชัก ไม่รู้สึกตัว พูดไม่ได้ แพทย์วินิจฉัยเส้นเลือดในสมองตีบ ให้วิธีรักษาโดยการทานยาขยายเส้นเลือด สลายลิ้มเลือด ไขมัน และทำกายภาพบำบัด ปัจจุบันนายประสงค์ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากสำนักงานประกันสังคม เดือนละ 2,400 บาท จนกว่าจะเสียชีวิต ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในโครงการมอบสุข นอกจากจะเป็นการมอบกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพแล้ว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ยังได้แนะนำให้คำแนะนำประชาชนผู้ใช้แรงงาน ให้เห็นถึงประโยชน์ของสิทธิประกันสังคม ซึ่งจะเป็นสิทธิที่อยู่เคียงข้างผู้ประกันตน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลรับผิดชอบ เพื่อผู้ทุพพลภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน