นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และคณะศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม“ผ้าป่าช่วยช้าง”

            ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล  ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และคณะศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยสมทบทุนในการอนุรักษ์และบริบาลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ ห้องไอยราศุภสร สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา