พาณิชย์ประสบผลสำเร็จชูธุรกิจบริการสร้างสรรค์ไทย ดาวรุ่งดวงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชูอุตสาหกรรมบริการสร้างสรรค์ไทย ดวงรุ่งดวงใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยได้จัดคูหาแสดงศักยภาพและฝีมือคนไทยใน 3 กลุ่มธุรกิจเด่นภายในงานสไตล์ แบงคอก ณ  ไบเทค บางนา  เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้มีการสร้างมูลค่า (Creative Economy) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมธุรกิจบริการสร้างสรรค์ (Creative Services) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2561 ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจบริการเกิดการพัฒนาความคิด นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วยเผยแพร่ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจบริการของไทยให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งเพื่อยกระดับธุรกิจบริการไทยและภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะเมืองสร้างสรรค์ของโลก ประกอบกับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เป็นงานแสดงสินค้าที่รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในกลุ่มไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน เป็นกิจกรรมสำคัญในการผลักดันและต่อยอดธุรกิจไทยสู่เวทีตลาดสากล

ภายในคูหา Creative Services ได้ประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่ โซน Well-being ประกอบด้วย สินค้าและบริการเพื่อความงาม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ สินค้าและบริการสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพบกับกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ มวยไทย การสัก การปรุงน้ำหอม การแต่งหน้าทำเล็บ ฤาษีดัดตน และบอดี้เพนท์ เป็นต้น  โซน Printing and Packaging จัดแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย ทั้งในด้านการผลิต เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ และโซนที่น่าสนใจคือ โซน Thai Characters ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย จัดแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในด้านการออกแบบและผลิตตัวการ์ตูน ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ อาทิ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของเล่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านคาแรคเตอร์ได้เจรจาการค้ากับคู่ค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย พบว่าภายหลังงาน ได้มีการติดต่อสอบถามในเรื่องการเจรจาการค้าเพิ่มเติมเข้ามาเป็นจำนวนมาก เป็นการยืนยันถึงผลสำเร็จของธุรกิจบริการสร้างสรรค์ไทยว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและแนวโน้มที่ดีในอนาคต

การขายหรือให้เช่าลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์นั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง ในช่วงระยะเวลา 3 – 4 ปีที่ผ่านมา การซื้อขายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ของไทยได้รับการยอมรับมากขึ้น นับตั้งแต่ปี 2559 มีการแยกมูลค่าของกลุ่มคาแรคเตอร์ออกจากกลุ่มแอนิเมชั่นด้วยมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประมาณการว่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในปี 2561 จะมีมูลค่าราว 2.6 หมื่นล้านบาท โดยอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ปี 2560 มีมูลค่า 1,848 ล้านบาท และปี 2561 มีมูลค่า 1,998 ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศ และกลายเ ป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปัจจัยการเติบโตมาจากการขยายตัวของสื่อดิจิทัลและด้านการผลิตของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์  อีกทั้งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญระดับสูงในด้านเทคนิคและฝีมือ ที่สำคัญคือมีจิตใจบริการ (Service Mind) และมีความยืดหยุ่นสูง

“แม้ปัจจุบันมีคาแรคเตอร์ไทยโด่งดังในต่างประเทศหลายราย แต่เจ้าของลิขสิทธิ์จำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเข้าถึงช่องทางการขายหรือเช่าลิขสิทธิ์คาแร็คเตอร์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหลักที่สำคัญอย่างญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงตลาดใหม่ทั้งจีนและ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงมีพันธกิจสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เพิ่มขีดความสามารถ พร้อมยืนหยัดในตลาดโลกได้” นางสาวบรรจงจิตต์กล่าว

สำหรับผู้สนใจธุรกิจบริการสร้างสรรค์  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายตรง 1169 หรือเว็ปไซต์กรมฯ www.ditp.go.th

*************************************

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ