รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม

เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 1–30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึงซอยพหลโยธิน 45 บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึงวัดพระศรีมหาธาตุ บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถึงซอยพหลโยธิน 61 บริเวณมูลนิธิโพธิภาวนา ถึง รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และบริเวณหอประชุมกานตรัตน์ ถึง แยก คปอ.

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า บริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง ม.ศรีปทุม บริเวณซอยพหลโยธิน 61 ถึง ซอยพหลโยธิน 67 บริเวณแยกหอประชุมกองทัพอากาศ ถึง แยก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย และ ถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจคูคต ถึง วัดสายไหม

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินหรือถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง ธนาคารทหารไทย (สนง.ใหญ่)

จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง(ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทางและฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

________________________________