แจ้งปรับการจราจรทางเข้า – ทางออก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และปิดการจราจรประตูทางเข้าหอประชุมเล็ก ด้านถนนเทียมร่วมมิตร

เนื่องจาก กระทรวงวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการก่อสร้างถนน ซึ่งจะต้องทำการรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่าง ๆ และพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นพื้นที่บริเวณ ทางเข้า – ทางออกหลัก ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะส่งมอบพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้กับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อก่อสร้างถนน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้การจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย จึงขอแจ้งปรับเส้นทางการจราจร (ตามภาพ) ดังนี้

๑.ด้านถนนเทียมร่วมมิตร ปิดทางเข้า-ออก ทางด้านประตูหอประชุมเล็ก ให้เข้า-ออก ประตูกระทรวงวัฒนธรรม

๒.ฝั่งถนนวัฒนธรรม ให้เข้าประตูด้านที่ติดรั้ว ขสมก. และให้ออกประตู ด้านข้างอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

…………………………………………………….