กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมคนไทยกับค่านิยมงานบุญปลอดเหล้าในการแข่งขันเรือยาว จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้รับนโยบายจากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้รณรงค์และส่งเสริมงานบุญปลอดเหล้าในพื้นที่ต่างๆ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561  ณ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ในการแข่งขันเรือยาวครั้งนี้ ชาวกุมภวาปีได้ส่งเสริมประเพณีแข่งเรือยาวให้เป็นงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และกรมควบคุมโรค  เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ให้กับประชาชนภายใต้แนวคิด “ออกพรรษา ไม่หาน้ำเมา เข้าวัด สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี”   และจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่พบผู้กระทำความผิดเลย  สำหรับการจัดงานบุญปลอดเหล้าจะสามารถทำให้ลดจำนวนครั้งและความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมถึงลดการทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้นภายในงานได้  หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม tas ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th” หรือโทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 …..

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค