กรมทางหลวง แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 (ทางหลวงหมายเลข 338) ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. – 14 พ.ย. 61

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 (ทางหลวงหมายเลข 338) เลี้ยวซ้ายไปจังหวัดนครปฐม ทางหลวงหมายเลข 3310 ช่วงหน้าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อก่อสร้างขยายความกว้างทางขึ้นทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 5 จุด ดังนี้

– จุดที่ 1 ปิดเส้นทางเลี้ยวซ้ายจากพุทธมณฑลไปจังหวัดนครปฐม และจุดกลับรถใต้สะพานไปพุทธมณฑล บริเวณด้านข้างวิทยาลัยราชสุดา โดยจะเริ่มการก่อสร้างฯ ในจุดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

 

– จุดที่ 2 เบี่ยงการจราจร สะพานข้าม ถนนบรมราชชนนี บริเวณทางขึ้นต่างระดับจากพุทธมณฑลไปศาลายาและพุทธมณฑลไปกรุงเทพ

 

– จุดที่ 3 ปิดการจราจรและเบี่ยงการจราจร ถนนคู่ขนานถนนบรมราชชนนี – ศาลายา ด้านข้างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ

 

– จุดที่ 4 เบี่ยงการจราจรเพื่อกันพื้นที่ก่อสร้าง จากศาลายาเข้าถนนบรมราชชนนี ขาเข้ากรุงเทพฯ

 

– จุดที่ 5 เบี่ยงการจราจรเพื่อกันพื้นที่ก่อสร้าง เกาะกลางบรมราชชนนีฝั่งขาออก (ใต้สะพานข้ามถนนบรมราชชนนี)

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ขอความร่วมมือ “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โทร. 0 2420 1406 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)