จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯในรัชกาลที่9

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายอำพล อังคภากรณ์กุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รอง กร.อมน.จังหวัดนนทบุรีและ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราขการ และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ณ.วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก ในการนี้ นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ดูแลด้านศาสนพิธี

ข่าว: พรหมพร Pr.nont