ผู้ว่าฯนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 05.15 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ขึ้น ณ สวนสาธารณะภายในอุทยานมกุฏรมยสราญ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า บุคลากร/เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คณะผู้จัดงาน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งในครั้งนี้

โรคหลอดเลือดสมองถือเป็นปัญหาสำคัญของโลก ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านรายต่อปี สำหรับในประเทศไทย ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อแสนราย หรือประมาณร้อยละ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โอกาสในการพบโรคนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ หากปรับพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดงาน “วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2561” ขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และให้ประชาชนมีสุขภาพดีปราศจากโรค

ซึ่งในโอกาสนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งขอความร่วมมือทุกจังหวัดให้ร่วมจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2561 และกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” พร้อมกันทั่วประเทศ

: พรหมพร pr.nont