ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข กรณีเหตุสถานการณ์ความรุนแรง ในจังหวัดปัตตานี

26 ตุลาคม 2561 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี น.พ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย น.พ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตฯ12 , น.พ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางพรศิริ ขันติกุลนนท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จากกรณีที่ผู้ไม่หวังดี กราดยิงและปาระเบิดขวดใส่บ้านพัก เมื่อค่ำวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ในครั้งนี้ ผู้บริหารฯ ยังได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำคัญ แก่บุคลากรสาธารณสุข เพื่อทำงานด้านสุขภาพในพื้นที่ ต่อไป

ข่าว / นิอดุลย์ : ข่าว สธ.ปัตตานี