สธ.เปิดเวทีผู้ประกอบการสมุนไพรพบผู้วิจัย ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการสมุนไพรและผู้วิจัยได้พบกัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก และไพล สร้างรายได้ให้ประเทศ

วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติChampion Products “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” (Samunprai Thai for Sustainable Economy) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ ในการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข และ 9 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสมุนไพรไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ดำเนินการครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิจัยจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ยารักษาโรค เวชสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม รวมทั้งได้ร่วมกันคัดเลือกสมุนไพรนำไปวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นที่ต้องการของตลาดเป็น Champion Products ทั้งหมด 12 ชนิด คือ กวาวเครือ กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก มะขามป้อม กระชาย พริก ไพล ฟ้าทะลายโจร กระเจี๊ยบแดง ว่านหางจระเข้ และหญ้าหวาน

ในปี 2560 ได้ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องคัดเลือกให้กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก และไพล   เป็นสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ต่อยอดผลิตหลายรูปแบบ ทั้งเวชสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม เป็นต้น ดังนั้นการจัดงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2561 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบกับผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 400 รายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยให้กับเอกชนและผู้ประกอบการที่สนใจ และวางแผนพัฒนาสมุนไพร โดยเฉพาะการผลิตสมุนไพร Champion Products ให้เป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้กับประเทศ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มี การบรรยายพิเศษเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ งานวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางและยาสมุนไพรตำรับมะเร็ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ๆ  มาตรฐานสารสกัดขมิ้นชัน กับฟ้าทะลายโจร และเปิดตัวโครงการวิจัยคลินิกศึกษาประสิทธิผลสารสกัดฟ้าทะลายโจรเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้  ได้นำสายพันธุ์และพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกสมุนไพรกระชายดำ ไพล ขมิ้นชัน บัวบก การให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลการวิจัยสมุนไพร Application สมุนไพร อีกด้วย