“รรท.ผบช.สตม. นำทีม ตม.จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน”

วันที่ 7ตุลาคม 2561 เวลา09.00 น. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และชาวต่างชาติที่มีจิตอาสา รวมจำนวนทั้งสิ้น  1,000 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี  ต.บางปูใหม่  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ฯ กล่าวว่า เนื่องด้วย ในวันที่ 13 ต.ค. เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันที่ 21 ต.ค. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยให้หน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมถึงชาวต่างชาติที่มีจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จย่าของปวงพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเล ฟื้นฟูป่าชายเลน  อันเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะจากคลื่นทะเล  ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของป่าชายเลน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน รักต้นไม้ รักป่าไม้ และตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ

………………………………………………………………………