รองผวจ.นนทบุรีลั่นกลองยาวเปิดโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “มนต์เสน่ห์ เกาะเกร็ด”

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP village)  ภายใต้ชื่องาน “มนต์เสน่ห์ เกาะเกร็ด” โดยมีนายอาทร พิมชะนก หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ

นายอำพล กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP village)  ภายใต้ชื่องาน “มนต์เสน่ห์ เกาะเกร็ด” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดนนทบุรี และเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตคนมอญเกาะเกร็ดโดยแท้จริง  ในงานได้จัดให้มีการขายสินค้า OTOP ที่มาจากเกาะเกร็ดทั้งสิน อาทิ ทอดมันหน่อกะลา , เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด , ขนมไทยโบราณ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวมอญเกาะเกร็ดและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ทางด้านนายอาทร กล่าวว่า การจัดงาน “มนต์เสน่ห์ เกาะเกร็ด” ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีเล็งเห็นถึงวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องชาวมอญเกาะเกร็ดที่ไม่เหมือนใคร จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอให้เป็นที่รู้จักพี่น้องชาวมอญเกาะเกร็ด และยังได้นำของดีของเกาะเกร็ดมานำเสนออีกด้วย

โดยงาน “มนต์เสน่ห์ เกาะเกร็ด” มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงขอเรียนเชิญพี่น้องทั้งในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มาเที่ยว ช้อป ชม และชิม สินค้าของดีจากเกาะเกร็ดกันได้

: พรหมพร prd.nont