ไทยเบฟ สานต่อความสำเร็จ Big Project แห่งปี “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 4

ไทยเบฟ สานต่อความสำเร็จ Big Project แห่งปี “River Festival 2018 สายน้้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 4 พร้อมชูแนวคิด “สุข แสง ศิลป์” จัดใหญ่ 4 วัน 4 คืน (21-24 พ.ย นี้) เชิญชวน ร่วมสืบสานความเป็นไทยสู่สากล

26 ตุลาคม 2561 กรุงเทพมหานคร- คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ Big Project การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมแห่งปี ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 กับเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางน้ำ สู่ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง 9 ท่าน้ำ ที่จะจัดขึ้นพร้อมกัน 4 วัน 4 คืน ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานโครงการ “River Festival 2018” สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วย หน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ ลานหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวรรามราชวรมหาวิหาร

เกี่ยวกับรายละเอียดงานนี้ คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานการจัดงาน “River Festival 2018 สายน้าแห่งวัฒนธรรมไทย” เผยว่า “บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มการจัดงาน “River Festival สำยน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปลายปี 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่นำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬำ/ กระทรวงวัฒนธรรม/ กองทัพเรือ/ กรุงเทพมหานคร/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร/ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร/ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร/ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค /และเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ /ล้ง 1919 / กลุ่มโรงแรมริมแม่น้ำ /เรือด่วนเจ้าพระยา ร่วมด้วย PM CENTER ผู้ให้การสนับสนุนหลักการจัดงานด้านแสง สี เสียง เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด รวมไปถึง พันธมิตรสื่อมวลชน และ ในปีนี้ยังได้ขยายความร่วมมือไปยัง ไอคอนสยาม อาณาจักรศูนย์การค้า แห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และอีกหลายภาคส่วนที่มาร่วมกันสานต่อแนวคิดของการสืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมเดินหน้าสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

 

เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ในปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “สุข แสง ศิลป์” ที่สามารถเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. งานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะ ไหว้พระทั้ง 4 วัด ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งศิลป์ วิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา และในปีนี้ ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการเชื่อมโยงจุดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยของ Bangkok Art Biennale 2018 ที่จะยิ่งทำให้นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมในงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้อิ่มเอมไปกับวิถีแห่ง “สุข แสง ศิลป์” และตื่นเต้น ประทับใจไปกับชิ้นงานศิลปะ กว่า 200 ชิ้นงาน จาก 75 กลุ่มศิลปินชื่อดังระดับโลกที่นำมาจัดแสดงไว้ตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ Landmark ของกรุงเทพมหานคร กว่า 20 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ ยังคงสะท้อน และถ่ายทอดให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อร่วมกัน เรียนรู้ ส่งเสริม สืบสาน มรดก และวัฒนธรรมไทยสู่คนไทยและสากล พร้อมเชื่อมต่อสายสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างชุมชน วัด โรงเรียน ให้เกิดการพัฒนา และเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และยังเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้โดดเด่นในเชิงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ ที่คณะผู้จัดงานได้ร่วมกันสืบสาน ประเพณีอันดีงาม และวิถีชีวิตริมน้ำที่สะท้อนคุณค่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติให้หลั่งไหลกันเข้ามาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย

ต้องขอขอบคุณ พันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน “River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อมวลชนที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทย ให้ดังไกลไปทั่วโลก”

งาน “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 นี้ เรียกว่าเป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจะได้มาลอยกระทงในมุมใหม่บนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่ยาวที่สุด เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงวิถีแห่งศิลป์ วิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนริมสายน้ำเจ้าพระยา แต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรมและการแสดง อาทิ นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระ ทั้ง 4 วัดในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาทสร้าง สิริมงคล และทำการขอขมาพระแม่คงคา ร่วมชมศิลป์ร่วมสมัยจากชุมชนกับการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุจากชุมชน และการประดับไฟ พร้อมเพลิดเพลินอร่อยเด็ดไปกับร้านค้าชุมชนมากมาย

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริม และสืบสาน มรดกไทยสู่คนไทยและสากลโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มความผูกพันและการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชน และไม่ลืมที่จะสร้างความต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งหมดนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว

นอกจากนี้ ยังคงสานต่อความสำเร็จของอีกสองโครงการใหญ่ ภายใต้การจัดงาน ‘River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” คือ ‘คลีนคลอง’ และ ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ สาหรับโครงการ ‘คลีนคลอง’ ในปีนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งได้มีการขยายพื้นที่การทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชนไปยังวัด และสวนสาธารณะของชุมชน เรียกได้ว่าเป็นการร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำลาคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทง ด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการ ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ ในปีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเยาวชนในชุมชนเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่่งกับโครงการ และความพิเศษในปีนี้คือต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนให้กล้าที่จะสื่อสาร มีการเล่าเรื่องให้สนุกน่าติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับชิ้นงานศิลปะ BAB หรือ งานบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเอง จนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและความยั่งยืนอีกด้วย

ขอเชิญชวนร่วมสัมผัส และดื่มด่ำกับบรรยากาศแสงจันทร์ที่สวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนกับมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ และประเพณีอันดีงาม ในงาน “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand