อธิบดีกรมผส.เปิดบ้านต้อนรับผู้แทนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มบริษัท ทรูฯ เข้าหารือ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เปิดโอกาสให้ผู้แทนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ (นายจอมกิตติ ศิริกุล) ผู้ช่วยผู้บริหารด้านฝ่ายปฏิบัติการ (นางสาวปวีณา ขจัดโรคา) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในโครงการความร่วมมือเฝ้าระวังการหลงหายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพื่อนำผู้สูญหายกลับคืนสู่ครอบครัว เนื่องจากปัจจุบันการติตตามผู้สูญหายเป็นเรื่องค่อนข้างยาก จึงได้มีความคิดเพิ่มช่องทางและเครื่องมือที่จะช่วยให้จิตอาสาหรือประชาชนทั่วไปสามารถรายงานการพบเห็นผู้สูญหายได้ โดยใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีสื่อสารผ่านทางสายรัดข้อมือ (Wristband) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาช่องทางและเครื่องมือ ที่ช่วยติดตามและแจ้งเบาะแสผู้สูญหาย เพื่อดำเนินการติดตามและนำตัวส่งคืนครอบครัว พร้อมพัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของผู้สูญหาย สถานการณ์ของการสูญหายทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึงการสร้างเครือข่ายและแนวร่วมในสังคม ต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (นางบุศรินทร์ เกิดมณี) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP