พาณิชย์ปลื้มงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ประสบความสำเร็จเกินคาด

พาณิชย์ปลื้มงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ประสบความสำเร็จเกินคาด ยอดผู้สั่งซื้อรวมกว่า 2,500 ล้านบาท ยอดผู้เข้าชมงานกว่า 52,000 ราย จากทั้งในและต่างประเทศ สอดรับนโยบายเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล (Local to Global) ของรัฐบาล

 

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “การจัดงาน STYLE Bangkok October 2018 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผลตอบรับเกินเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ยอดผู้เข้าชมงานกว่า 52,000 ราย ยอดสั่งซื้อกว่า 2,500 ล้านบาท มีผู้ชมจากต่างประเทศให้ความสนใจจาก 69 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย และ สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ”  งานแสดงสินค้า STYLE เป็นการรวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้แก่ กลุ่มสินค้าแฟชั่น เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ ของใช้และของตกแต่งบ้าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์สปา ไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมใน ทุกมิติ  ทั้งนี้ งาน STYLE Bangkok เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยรวม 3 งานใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF)

แนวคิดของการจัดงานครั้งนี้ คือ “Crenovative Origin หรือ ภูมิปัญญา สรรค์สร้าง อย่างมีสไตล์” เน้นจุดเด่นของสินค้าไทยที่ไม่เหมือนใครในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์เน้นสินค้าที่มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ  แรงงานฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเน้นการเชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจจากภูมิภาค ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง  ทั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายเล็กได้แสดงฝีมือการผลิตสินค้าที่ประณีต โดยใช้วัสดุท้องถิ่น  จนเกิดเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสู่สายตาผู้ซื้อจากต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบาย Local to Global ของรัฐบาล ที่มุ่งผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่เวทีการค้าโลกแล้ว  ยังเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการต้นน้ำและกลางน้ำ เช่น เส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน กับผู้ประกอบการ Finished Product อันเป็นการส่งเสริมการใช้ Local Content กระตุ้นส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย ”

สินค้าที่ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ซื้อต่างชาติเป็นสินค้าที่ใช้วัสดุจากท้องถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ เฟอร์นิเจอร์ทำจากหวาย ไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์เซรามิค โคมไฟจากก้านจาก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์ กระเป๋าจากใบตองตึง กระเป๋าสานเตยปาหนัน เสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ผ้าปักมือชนเผ่า ผ้าไหม ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์โฮมสปา และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสมุนไพรไทย ซึ่งสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ไทยอย่างแท้จริง  การจัดงาน STYLE Bangkok นอกจากจะเป็นเวที เพื่อเจรจาธุรกิจแล้ว ยังเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการสินค้าไทยก้าวไปสู่เวทีการค้าระดับโลกจากการได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจในหลายสาขา อาทิ  Commercial On-line Platform, Property Project, Interior Designer จากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การขยายช่องทางธุรกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงาน  STYLE Bangkok ครั้งต่อไป  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด  Colors of Culture นำเสนอสีสัน และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างและไม่เหมือนใครของสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย  ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือเว็บไซต์ www.stylebangkokfair.com