สวธ.ขอเชิญประชาชน-นักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์

เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปและพี่น้องชาวมอญ ร่วมสืบสาน ส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของท้องถิ่นสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน  โดยวัดสุทธาโภชน์ ร่วมกับคณะกรรมการการวัดสุทธาโภชน์ สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดสุทธาโภชน์ ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร  ในเวลา๐๖.๐๐ น. พระภิกษุจำนวน ๑๐๐ รูป ลงเรือรับบิณฑบาตด้วยขบวนเรือมาดที่ขุดด้วยไม้ตะเคียนทั้งต้นไม่มีรอยต่อ จำนวน ๖๐ ลำ นำขบวนด้วยเรือมาดเจ้าจอมมาดากลิ่น ที่บริเวณริมฝั่งคลองลำปลาทิว ซึ่งไหลผ่านหน้าวัดสุทธาโภชน์ สิ่งที่ใช้สำหรับตักรบาตรได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวสาร ข้าวสุก อาหารแห้ง ขนมแห้ง ไข่ต้ม ผลไม้ หรือสิ่งของตามความประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธา จากนั้นเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากเจ้าภาพที่จองไว้ด้วยชุดสำรับคาว หวานที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ชาววัดสุทธาโภชน์มีอยู่เกือบทุกบ้านเป็นจำนวนกว่า ๑๐๐ ชุด และช่วงเที่ยง ๑๒.๐๐ น. ชมประเพณีการแข่งเรือพาย โดยเรือที่เข้าแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เรียกว่า เรือเพรียว และเรือมาด จุดประสงค์ในการแข่งขันเรือเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและเป็นการสืบสานประเพณีไว้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ จากการที่ได้มีส่วนร่วมดำรงรักษาความเป็นไทยได้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป

ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ณ วัดสุทธาโภชน์ เป็นประเพณีของชาวรามัญ หรือชาวมอญสืบทอดมายาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง และคำว่าพระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป มารับบิณฑบาตทางเรือ ลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโวโรหณะ แต่ใช้เรือมาดเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต ซึ่งเป็นเรือที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยประชาชนจะนั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ริมตลิ่งตามแนวคลองลำปลาทิวยาวนับหลายร้อยเมตร ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและนับวันจะหาดูได้ยาก หลังจากที่ตักบาตรเสร็จสิ้นแล้วจะมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จุดเด่นคือชาวบ้านจะจัดสำรับคาวหวานอย่างสวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ชาววัดสุทธาโภชน์มีเกือบทุกบ้าน บางชุดเป็นมรดกตกทอดอายุกว่า 100 ปี และในช่วงบ่ายจะมีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงอย่างสนุกสนาน เป็นการแสดงวิถีชีวิตสืบเนื่องกับการอาศัยอยู่ริมคลองตลอดจนความรัก ความสามัคคีของชุมชนได้เป็นอย่างดี

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ วัดสุทธาโภชน์ ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ โทร. ๐๘ ๗๕๐๙  ๖๓๒๐

——————————-