กปน. จับมือ ธ.กรุงไทย ลดรายจ่ายประชาชน ฟรีค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปฯ “กรุงไทย NEXT”

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ช่วยลดรายจ่ายประชาชน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน “กรุงไทย NEXT” เริ่มตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าน้ำประปา นอกเหนือจากช่องทางอื่น ๆ อาทิ ชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงานใหญ่ กปน. สำนักงานประปาสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส บัญชีธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต ออนไลน์ ผ่าน Big C และ แอปฯ MWA onMobile เป็นต้น

 

******************************