ค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 6 สืบสานวันวานที่ผ่านมา กับชีวิตใหม่ที่สดใส

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัด “โครงการค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 6”  ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ด แอนด์สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 -22 ตุลาคม 2561 โดยแนวคิดปีนี้คือ สืบสานวันวานที่ผ่านมากับชีวิตใหม่ที่สดใส โดยกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ป่วยโรคตับระยะตับแข็งที่เข้ารับการรักษาและได้รับการเปลี่ยนตับจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯที่มีอยู่ทั่วประเทศ  ญาติที่ดูแลผู้ป่วย  แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 253 คน โครงการค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการป้องกันและดูแลรักษาโรคตับด้วยตัวของผู้ป่วยเอง ซึ่งวิธีการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุดคือการไปตรวจการทำงานของตับประจำปี เป็นวิธีการปฎิบัติที่คุ้มค่ากว่าการมาฟื้นฟูภายหลังเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยแล้ว ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนตับ แพทย์ ญาติที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วย ต้องมีความร่วมมือและเข้าใจกันจะส่งผลให้การดูแลรักษาผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนตับสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนคนปกติทั่วไปได้

สำหรับกิจกรรมวันแรก วันที่  20 ตุลาคม 2561 เมื่อไปถึงที่หมายคือวนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มด้วยพิธีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ใจบุญได้บริจาคตับ เมื่อเสียชีวิตแล้วโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้กับผู้ป่วยโรคตับได้รับการเปลี่ยนตับโดยทางทีมแพทย์จะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ค่ายคนรักษ์ตับ ได้ปฎิบัติมาอยู่เป็นประจำ หลังจากนั้นสมาชิกชมรมคนรักษ์ตับ ได้ไปศึกษาเดินชมโครงการตามพระราชดำริ การอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำโดยเฉพาะปูทะเลหรือปูดำ  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และมีการปล่อยปูดำเป็นการดำเนินตามรอยเท้าแม่ ที่สถานที่แห่งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพระราชดำเนินมาและได้ทรงปล่อยปูดำ จำนวน 19 ตัว ส่วนกิจกรรมในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดค่าย “คนรักษ์ตับ ครั้งที่ 6” อย่างเป็นทางการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ ปิยะวัฒน์  โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับฯ และได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตับ ตอบคำถามของสมาชิกที่มีข้อสงสัยและมอบหนังสือ “ ครอบครัวคนรักษ์ตับ” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติของชมรมคนรักษ์ตับ คณะกรรมการดำเนินงาน  ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญคือความรู้สึกและความประทับใจภายหลังจากที่ได้รับการเปลี่ยนตับของสมาชิกตั้งแต่ พ.ศ.2537 – พ.ศ. 2561 ให้กับสมาชิกทุกคนเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมพี่สอนน้องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สำหรับกิจกรรมวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาบรรยายให้ความรู้ รู้ทัน และป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน แตก พร้อมนำทีมมาตรวจคัดกรองขั้นพื้นฐานว่าอยู่ในกลุ่มเสียงหรือไม่ต่อจากนั้นเป็นพิธีการปิดค่ายคนรักษ์ตับ ครั้งที่ 6 เสร็จพิธีแล้วเดินทางกลับ