ผู้ว่าจังหวัดประจวบฯและปศุสัตว์จังหวัด มอบเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยนายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ มอบเสบียงอาหารสัตว์ประกอบด้วย หญ้าแห้ง 500 ฟ่อนๆละ 20 กก.รวม 10,000 กก., หญ้าหมัก400 ถุงๆละ 25 กก. รวม 10,000 กก.ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย ในพื้นที่ ม.1,2,3,4 และ5 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ จำนวน 37 ครัวเรือน โค 1,945 ตัว แพะ จำนวน 327 ตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารสัตว์เป็นการเบื้องต้น