จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม  ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนฯ ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสจากทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับจัดสรรทุนตามเกณฑ์ จำนวน 103 ทุน