วธ.เปิดห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)ที่ปรับปรุงใหม่ และงานแถลงข่าวเปิดตัวแหล่งเรียนรู้และแอพพลิเคชั่น สมาร์ท แซค

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายวีระ โรจน์พจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่ปรับปรุงใหม่ และงานแถลงข่าวเปิดตัวแหล่งเรียนรู้และแอพพลิเคชั่น สมาร์ท แซค เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 พร้อมมอบโล่รางวัลตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรมแก่นักเรียนระดับม.ต้นและม.ปลาย 6 รางวัล โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ