กสร. สั่งดำเนินคดีทันที หากพบจ้างเด็กต่ำกว่า 15 ปีทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สั่งพนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ เร่งตรวจเข้มคุ้มครองแรงงาน ห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 15 ปี พร้อมกำชับหากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ดำเนินคดีทันที

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. มีนโยบายเน้นหนักในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นการดำเนินการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชนและป้องปรามมิให้นายจ้างแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย โดยได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขตทั้ง 10 เขต เร่งตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น
งานแปรรูปอาหารทะเล งานตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านอาหาร บริการ และปั๊มน้ำมัน เป็นต้น รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในประเด็นการจ้างแรงงานที่เป็นเด็กเพื่อให้นายจ้างมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย หากตรวจพบว่านายจ้าง สถานประกอบกิจการใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าทำงานให้ดำเนินคดีกับนายจ้างรายนั้นทันที

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า การจ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท จำคุกไม่เกิน 2 ปี ถึงไม่เกิน 4 ปี ต่อลูกจ้าง1 คน หรือทั้งปรับทั้งจำ จึงขอฝากเตือนไปยังนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากพบเห็นการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 15 ปี สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 10 พื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3