อธิบดี ผส.พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ กลุ่มคณะบริษัท บางจากฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (นายเสรี อนุพันธนันท์) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (นายสุพล นาคโคตร) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากรีเทล จำกัด (นางสาวสุทธาทิพย์ ศรีวรานนท์) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในประเด็นการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุร่วมขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ โดยจ้างงานให้ผู้สูงอายุสามารถทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ทั้งในระบบและนอกระบบ ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/