องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)  เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561