ผู้บริหาร CPL ศึกษางานบำบัดน้ำเสีย ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ และนายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำอุตสาหกรรมฟอกหนังสำเร็จรูปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” นำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมศึกษางานบำบัดน้ำเสีย ที่แผนกการระบายน้ำทิ้งของจังหวัดโอซาก้า (Osaka Prefectural Government, Eastern Sewerage Office) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อติดตามนวัตกรรมใหม่ของระบบบำบัดน้ำเสีย และนำมาพัฒนาปรับใช้กับอุตสาหกรรมฟอกหนังของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

***************************************