ออป.ร่วมถวายวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ร่วมถวายพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5  บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา