กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมคนไทยกับค่านิยมงานบุญปลอดเหล้า ในการแข่งขันเรือยาว สืบสานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ ปลอดเหล้า-เบียร์ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้รับนโยบายจากนายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  ให้รณรงค์และส่งเสริมงานบุญปลอดเหล้าในพื้นที่ต่างๆ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ปีที่ 101 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบสานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2561 ณ สนามแข่งเรือยาวลำน้ำชี วัดวารินทราวาส บ้านท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ในการแข่งขันเรือยาวครั้งนี้ ถือเป็นประเพณีอันดีงามที่มีมายาวนาน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม  โดยไม่พบผู้กระทำความผิดเลย  ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวของสังคมไทย ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ซึ่งการจัดงานบุญปลอดเหล้าจะสามารถทำให้ลดจำนวนครั้งและความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บและการทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้นภายในงานได้  หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม tas ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th” หรือโทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค