กฟน. ชี้แจงยืนยันไม่ได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ชี้แจงว่า จากกรณี เกิดเหตุไฟฟ้าดับบางส่วนภายในอาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมินานประมาณ 10 นาที เมื่อวานนี้ (23 ตุลาคม 2561) และมีสื่อมวลชนติดตามเสนอข่าวเป็นจำนวนมากนั้น กฟน. ยืนยันไม่ใช่ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ กฟน. แต่อย่างใด โดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า เหตุไฟฟ้าดับดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา ประมาณ 09.43 น. ซึ่ง กฟน. และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้กำหนดแผนงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าภายในอาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจสอบสวิตช์เกียร์ 115 kV GIS และหม้อแปลงไฟฟ้า 24 kV GIS ที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่อาคารสนามบิน โดยมีแผนงานนำแหล่งจ่ายไฟฟ้าชุดอื่นมาจ่ายทดแทนในระหว่างดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อให้อาคารสนามบินมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ ทอท.รับผิดชอบในการปลดสับสวิตช์เพื่อย้ายแหล่งจ่ายไฟดังกล่าว และในเวลา 09.43 น.ได้เริ่มปลดสับสวิตช์ไฟฟ้า ระหว่างดำเนินการปลดสับสวิตช์ได้เกิดความคลาดเคลื่อนจนเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับในอาคารผู้โดยสารบางส่วนขึ้น ซึ่งทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองทำงานโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้เกิดควันดำจากท่อไอเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่ใช่ควันจากเพลิงไหม้แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ ทอท.ได้เร่งดำเนินการจ่ายไฟกลับคืนเป็นปกติเรียบร้อยภายใน 10 นาที พร้อมทั้งขอเลื่อนกำหนดการบำรุงรักษาสวิตช์เกียร์และหม้อแปลงไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ กฟน.ออกไปก่อน โดยจะดำเนินการในภายหลังต่อไป ทั้งนี้ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

 

/////////////////////////

 

▶️ Website TH : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4082

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2406671926026597/

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1054964565413380096?s=21

▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=28998