กรมผส.พม.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคตฯ

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้บริหารระดับสูงของของกระทรวงฯ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเ

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม