ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมาและสุพรรณบุรี เร่งคลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่อง

21 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 37 จังหวัด รวม 164 อำเภอ 584 ตำบล 2,551 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 93,939 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา และสุพรรณบุรี ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน (21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย รวม 37 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา และยะลา รวม 164 อำเภอ 584 ตำบล 2,551 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 93,939 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย (จันทบุรี ตรัง นครราชสีมา ศรีสะเกษ จังหวัดละ 1ราย ปราจีนบุรี 4 ราย และสุราษฎร์ธานี 3 ราย) บาดเจ็บ 4 ราย (สิงห์บุรี) แยกเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 35 จังหวัด รวม 139 อำเภอ 551 ตำบล 2,508 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 93,858 ครัวเรือน เสียชีวิต 11 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 33 จังหวัด

ยังคงมีน้ำท่วมขัง 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอพิมาย และอำเภอชุมพวง รวม 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปลาม้า ระดับน้ำลดลง

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี กาญจนบุรี พังงา ชุมพร อุบลราชธานี และระยอง รวม 20 อำเภอ 27 ตำบล 37 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 81 หลัง บาดเจ็บ 4 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต สตูล และกระบี่ รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการประกอบอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ สาธารณูปโภค เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตลอดจนซ่อมแซมและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป