โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ได้รับรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) อันดับ ๑ ในสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมน้ำโขงซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบ ‘อีสานล้านนา’ กลุ่มชนจากภาคอีสานที่อพยพมาตั้งรกรากเมื่อ 50 กว่าปีก่อนที่บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย และนำพาเอาวัฒนธรรมอีสานติดตัวมาด้วย กลายเป็นอัตลักษณ์ประจำชุมชนแบบอีสานล้านนาที่ไม่เหมือนใคร

และเป็นหนึ่งใน 60 เส้นทางความสุขและการแบ่งปัน “Happiness we can shere” ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรร่วมกันสรรค์สร้างขึ้น ได้ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยวและการสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ด้วยคอนเซปต์ที่ว่า “ความสุขแท้จริง เริ่มต้นจากการแบ่งปัน” 

ทั้งนี้ กสส. ได้ประสานงานนำกลุ่มชุมชนบ้านท่าขันทองมาร่วมโชว์ และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน“Village Tourism Festival” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00-21.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการต้อนรับจากประธานชุมชน คุณเศรษฐศักดิ์ เป็นอย่างดี พร้อมนี้ กสส. ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนอีกด้วย