กระทรวงคมนาคมสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ วันที 20 พฤศจิกายน 2563

กระทรวงคมนาคม รายงานสถานการณ์ผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยข้อมูลสะสม เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 สามารถจัดบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 4.83 ล้านคน สูงกว่าประมาณการ 4.29% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ กว่า 5.8 ล้านคัน ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม จำนวน 116 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 117 คน สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยข้อมูลสะสมเมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 พบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 4,831,520 คน – เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 4.29% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ จำนวน 5,837,395 คัน สูงกว่าประมาณการ 36.48% โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 5,387,395 คัน ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 116 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 117 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 85.71% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมากที่สุด 9 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง จำนวน 35 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 9 คน บาดเจ็บ 35 คน เกิดที่จังหวัดสุโขทัยมากที่สุด 5 ครั้ง นอกจากนี้ มีอุบัติเหตุโดยรถโดยสารสารธารณะ จำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทางน้ำ และทางอากาศ สำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง นอกจากนี้ ในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 25 จุด จำนวน 4,327 คัน ไม่พบข้อบกพร่อง ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ พบมีเรือโดยสารไม่พร้อมใช้งาน จำนวน 2 ลำ และได้สั่งปรับปรุงแล้ว ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถประสานเจ้าหน้าที่ด้านการเดินทาง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและรับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584 ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง โทร. 1586 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543 ศูนย์รัชดา ขสมก. โทร. 1348 และศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ รฟท. โทร. 1690