กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร