อผส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้บริหารกระทรวง (นายปรเมธี วิมลศิริ) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต

ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ หน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เดินทางมาวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ กันอย่างต่อเนื่อง

ข่าว/ภาพ : ณัฐพล สถิรวุฒิพงศ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP