ออป.ร่วม‘กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ’61

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 และนายชาญณรงค์   อินทนนท์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561